O programie

Informacje o programie

Program Akademia el12 powstał w 2007r. Organizatorem i koordynatorem programu jest Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o.

Uczestnikami Programu są szkoły o profilu elektrotechnicznym i pochodnym, z którymi Organizator podpisał umowę oraz ich uczniowie.

Celem programu jest poszerzanie wiedzy związanej z elektrotechniką, nowościami produktowymi  oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w branży elektrycznej.

 

Jakie są korzyści uczestnika Programu?

Każdy uczeń, będący uczestnikiem programu rozwiązuje testy, za które otrzymuje punkty. Uczeń z największą ilością punktów z każdej szkoły otrzymuje roczne stypendium.

Szkoła, która zdobędzie największa ilość punktów w ciągu roku szkolnego – otrzymuje nagrodę roczną.

Każdy uczestnik programu ma dostęp do szkoleń, prezentacji, wycieczek edukacyjnych na zasadach ustalonych ze szkołą.

 

Jakie kroki podejmuje uczeń aby stać się uczestnikiem Programu?

  1. Dokonuje rejestracji poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie akademia.el12.pl/rejestracja
  2. Zgłoszenie ucznia do platformy podlega weryfikacji ze strony szkoły. Po uzyskanej akceptacji uczeń staje się uczestnikiem Programu Akademia el12.
Loader